Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018

Τι έρχεται στην ασφάλιση αυτοκινήτου

Έτος σταθεροποίησης των τιμών στα ασφάλιστρα του κλάδου αυτοκινήτου,
εκτιμάται ότι θα είναι το 2018.

Όπως εξηγεί ο εκπρόσωπος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών κ. Κ. Μπερτσιάς oι τιμές στα ασφάλιστρα αυτοκινήτου έχουν υποχωρήσει κατά 40% την τελευταία πενταετία και οι δυνατότητες για περαιτέρω συγκράτηση έχουν εξανεμιστεί.



capital