Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018

Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Αγίων Θεοδώρων
Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου άνωθεν
του Πολυϊατρείου) της Δημοτικής Κοινότητας , στις 19 Ιουνίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 για Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 83,88,89 του Ν. 3852/10 για την συζήτηση και λήψη των παρακάτω θεμάτων:1. Περί καθορισμού τελών νεκροταφείου για το έτος 2018 και εφεξής .


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ-ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΙΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου