Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2015

Casino Λουτρακίου - Επαναλειτουργία

 Δελτίο Τύπου

Αξιότιμοι,

Η Διοίκηση της Club Hotel Casino Loutraki γνωστοποιεί την καταβολή του οφειλόμενου φόρου στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), σήμερα Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2015, το απόγευμα.

Κατά συνέπεια, ανακοινώνουμε την επαναλειτουργία του Καζίνο Λουτρακίου καθώς εξέλειψαν οι λόγοι που οδήγησαν στην προσωρινή, (από το πρωί), αναστολή λειτουργίας του.

Παράλληλα, η Διοίκηση με επιστολή της στην Ε.Ε.Ε.Π και στην Πολιτική Ηγεσία της χώρας ενημερώνει για τα πραγματικά αίτια του προβλήματος και ζητεί την οριστική επίλυση του θέματος.


Με εκτίμηση,
Ιωάννης Βραχάτης

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Εικόνα 
Αθήνα 05 Νοεμβρίου 2015 
Αρ. Πρωτ.:Ο832ΙΚΞ/ΝΡ 
ΠΡΟΣ 
Επιτροπή Εποπτείας & Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) 
Αχαρνών 17 & Πλατεία Μαυροκορδάτου 
104 38 Αθήνα 
Υπ' όψιν: κ. Προέδρου και Μελών της Επιτροπής 
Κοινοποίηση: 
  • Αξιότιμο κο Αλέξιο Τσίπρα Πρωθυπουργό 
  • Αξιότιμο κο Ιωάννη Δραγασάκη Αντιπρόεδρο Κυβέρνησης 
  • Αξιότιμο κο Ευκλείδη Τσακαλώτο Υπουργό Οικονομικών 
  • Αξιότιμο κο Τρύφωνα Αλεξιάδη Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών 
  • Αξιότιμο κο Γεώργιο Χουλιαράκη Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών 
  • Αξιότιμο κο Γεώργιο Σταθάκη Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
  • Αξιότιμη κα Ελένη Κουντουρά Αναπληρώτρια Υπουργό Τουρισμού 
Αξιότιμοι Κύριοι, 
Μετά από 20 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας σήμερα το πρωί, (Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2015), η Ε.Ε.Ε.Π. ανέστειλε τη λειτουργία του Καζίνο Λουτρακίου. 
Μία αδιάφορη, τυπολατρική και εχθρική προς το επιχειρείν δημόσια διοίκηση με πρόφαση μία παράνομη καθ' ολοκληρίαν σύμβαση με την οποία επεβλήθη ποσοστό 13% φόρου παιγνίων, (gaming tax), πλέον του νομίμως προβλεπομένου ποσοστού 20% στη διοικητική άδεια παραχώρησης λειτουργίας της επιχείρησης και του πρόσθετου ποσοστού 2% το οποίο νομοθετικά επεβλήθη κατά τον Νοέμβριο του 2012 οδηγεί σε οριστικό κλείσιμο την επιχείρηση του Καζίνο Λουτρακίου. 
Η Διοίκηση δε σέβεται την τεράστια προσφορά της επιχειρήσεως στην εθνική οικονομία κατά την τελευταία εικοσαετία. Ήτοι, ότι την ως άνω περίοδο η επιχείρηση απέδωσε στο Ελληνικό Δημόσιο σε φόρους, τέλη και δικαιώματα επί των παιγνίων 1.625.000.000€, σε ασφαλιστικούς οργανισμούς 260.000.000€, σε εργαζόμενους (καθαρές αποδοχές) 516.000.000€, στο Δήμο Λουτρακίου 151.ΟΟΟ.ΟΟ0€, σε Επενδύσεις και Προμηθευτές στην Ελλάδα 310.000.000€. 
Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 1.300 εργαζόμενους, δημιουργώντας δαπάνες στην περιοχή του Λουτρακίου και της Κόρινθου άνω των 50.000.000€ ετησίως και αποτελώντας έτσι σημαντική και αναντικατάστατη πηγή εσόδων. 
Η Διοίκηση συμπεριφέρεται άκρως τυπολατρικά , αρνούμενη να εξετάσει από της ενάρξεως της οικονομικής κρίσης της χώρας και να δώσει λύση στη διαφορά ΠΟΙ) προκύπτει από την παράνομη για εμάς διοικητική σύμβαση του έτους 1996 με την ουσιαστική προσαρμογή του ποσοστού επί του φόρου παιγνίων ΠΟΙ) μας βαρύνει συνεπεία της ανωτέρω συμβάσεως με αποτέλεσμα να καθίσταται η επιχείρηση άκρως ζημιογόνα. 
Συγκεκριμένα: 
Από το έτος 2011, ζητούμε την κατάργηση ή άλλως αναπροσαρμογή της ανωτέρω συμβάσεως ώστε να ανταποκρίνεται στη διαμορφωθείσα πραγματικότητα. Ουδείς εκ της Διοικήσεως μας απαντάει επί αυτού. οι αριθμοί είναι άκρως αποκαλυπτικοί. ΟΙ συσσωρευμένες ζημίες των ετών 2010 έως και Σεπτέμβριο 2015 ανέρχονται προ αποσβέσεων σε 19.942.848€ και οι φόροι που καταβλήθηκαν ή χρεώθηκαν πλέον του 22% (ήτοι για το 13%) σε 56.055.716€. Το ποσό αυτό θα κάλυπτε όλες τις μέχρι σήμερα εκκρεμείς υποχρεώσεις της εταιρείας και θα την καθιστούσε βιώσιμη. 
Είναι κατά συνέπεια αυταπόδεικτο ότι η επιχείρησή μας δεν θα είχε ακόμη και σήμερα πρόβλημα παρά την τεράστια πτώση των εσόδων της, εάν απαλλάσσετο από αυτό το παρανόμως επιβληθέν ποσοστό. 
Η Διοίκηση συμπεριφέρεται εχθρικά όταν: 
  1. Επί μια δεκαετία αρνήθηκε να επανεξετάσει το θέμα του εισιτηρίου εισόδου, όταν οι πελάτες στο καζίνο Λουτρακίου πληρώνουν 15€ ενώ στην ανταγωνιστική επιχείρηση του Καζίνο της Πάρνηθας σε 6€ και χρειάστηκε μακροχρόνιος αγώνας ενώπιον των Ευρωπαϊκών Αρχών για να ισοσκελισθεί το εισιτήριο ενώ η ανταγωνιστική προς εμάς επιχείρηση είχε επωφεληθεί έως το Νοέμβριο του 2012, τη διαφορά από τα ως άνω ποσά. 
  1. Διαπιστώνει ότι ο συνολικός φόρος παιγνίων ΠΟΙ) επιβάλλεται σ' ένα επαρχιακό καζίνο που απέχει 100 χλμ. από το κέντρο της Αθήνας ανέρχεται στο 35%, ενώ σε καζίνο της Αττικής που απέχει μόνο 16 χλμ. από το κέντρο ανέρχεται σε 32%, και ουδέν πράττει προκειμένου ν' αποκατασταθεί μια στοιχειώδης ισορροπία , λαμβάνοντας υπ' όψιν και το γεγονός ότι οφείλουμε να διατηρούμε εν λειτουργία επί δωδεκάμηνο Ξενοδοχείο πέντε αστέρων, επιβαρυνόμενοι με υψηλότερα έξοδα λειτουργίας. 
  1. Για την αντιμετώπιση της κατάστασης και την αποφυγή της καταστροφής της επιχείρησης, οι μέτοχοί της ήδη συνεισέφεραν το 
2 
ποσό των 12.000.000€, κατά τα τελευταία δύο έτη, παρά την παρατεινόμενη δυσμενή οικονομική συγκυρία. 
Ως τελευταία λύση και προκειμένου να επιβιώσει η επιχείρηση προσέφυγε ενώπιον των Δικαστηρίων και χρειάστηκαν δύο χρόνια για να εκδοθεί απόφαση που έκρινε αναρμόδιο το Δικαστήριο των Αθηνών και μάς παρέπεμψε στο Δικαστήριο της Τριπόλεως. 
Παρά ταύτα το Δικαστήριο των Αθηνών εδέχθη αντιλαμβανόμενο την οικονομική πραγματικότητα την αναστολή της καθημερινής καταβολής του 13%. Η αρμόδια Επιτροπή, σιωπηρώς απέρριψε τη σχετική αίτησή μας για τη λήψη διοικητικών μέτρων και ενεργειών ώστε να συνεχιστεί η αναστολή πληρωμής και να επιτευχθεί η βιωσιμότητα της επιχείρησης και προέβη στην αναστολή λειτουργίας μας, αδιαφορώντας για την αδυναμία πληρωμής των εργαζομένων, την τεράστια ζημία που θα προκύψει στη πόλη του Λουτρακίου, την ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο. 
Κατόπιν των ανωτέρω σας καλούμε να αναθεωρήσετε την απόφασή σας, προκειμένου να επαναλειτουργήσει άμεσα η Επιχείρηση και να συμφωνήσετε για την προσωρινή διοικητική παράταση της αναστολής καταβολής του 13% μέχρι οριστικής αποφάσεως των αρμοδίων Δικαστηρίων ή άλλως να διεξαχθούν άμεσα συζητήσεις για την αναθεώρηση της ήδη προσβαλλομένης συμβάσεως. 
Αναμένοντας την απόφασή σας, και προκειμένου να παρασχεθεί χρόνος να μάς απαντήσετε στο αίτημά μας, σάς δηλώνουμε ότι θα καταβάλλουμε άμεσα τα οφειλόμενα ποσά εις βάρος της καταβολής της μισθοδοσίας των υπαλλήλων μας. 
Εικόνα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου