Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Κ. ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΣας καλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα Αγίων Θεοδώρων την 22η Μαΐου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 για έκτακτη και Κατεπείγουσα Συνεδρίαση – λόγω χρονικών προθεσμιών -σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 83,88,89 του Ν. 3852/10 για την συζήτηση και λήψη των παρακάτω θεμάτων:

1. Θέμα :"Λήψη απόφασης περί :
α) Έγκρισης της περαιτέρω μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01 και την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (Φ.Ε.Κ. 1636/12-5-2017 τεύχος Β’)

β) Του τρόπου διαχείρισης του αιγιαλού και παραλίας & τους προτεινόμενους χώρους παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας, στην Δημοτική Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων σε τρίτους,

γ) Τους προτεινόμενους χώρους παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας ειδικά για παραχώρηση με δημοπρασία, στην Δημοτική Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων,

δ) Περί καθορισμό τέλους παραχώρησης, σε όμορες επιχειρήσεις, απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας, στην Δημοτική Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων,

ε) Προτεινόμενο χώρο στα όρια του κοινοχρήστου χώρου του αιγιαλού, παραλίας για τη τοποθέτηση ενός (1) διαδρόμου, που θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία (Α.με.Α.), ενός (1) τουλάχιστον χώρου υγιεινής (W.C.) και ενός (1) αποδυτηρίου, που να επιτρέπουν τη χρήση τους από τα Α.με.Α., και ένα (1) τουλάχιστον χώρο στάθμευσης αποκλειστικά για Α.με.Α., εκτός της αιγιαλού περιοχής και των αμμοθινών".