Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2017

Συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων

Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου άνωθεν
του Πολυϊατρείου) της Δημοτικής Κοινότητας ,την 27η Οκτωβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 για Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 83,88,89 του Ν. 3852/10 για την συζήτηση και λήψη των παρακάτω θεμάτων:
1) Περί ενημέρωσης σχετικά με υποθέσεις και προβλήματα της Δημοτικής Κοινότητας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου