Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου 2017

Το Δημόσιο έχει 7.239 άχρηστους τραπεζικούς λογαριασμούς

Το κλείσιμο 7.239 άχρηστων λογαριασμών που τηρούσαν στην
Τράπεζα της Ελλάδος υπουργεία και δημόσιοι φορείς, αποφάσισε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης.
Πρόκειται για λογαριασμούς οι οποίοι δεν είχαν λόγο ύπαρξης, εδώ και δεκαετίες, αλλά ωστόσο παρέμεναν ενεργοί, επειδή, απλά, κανείς δεν βρέθηκε να τους κλείσει και να ελαφρυνθεί το δημοσιολογιστικό σύστημα, αλλά και η Τράπεζα της Ελλάδος.

Η περίπτωση των χιλιάδων ξεχασμένων τραπεζικών λογαριασμών των δημοσίων φορέων αποτελεί μία ακόμη διαπίστωση της κατάστασης που επικρατεί στο Δημόσιο τομέα και αποδεικνύει ότι ενδεχομένως δαπανώνται κονδύλια, από κεκτημένη ταχύτητα χωρίς να χρειάζονται.

Με την επισκόπηση των δαπανών που γίνεται κάθε φορά ώστε να εξοικονομηθούν κονδύλια από τομείς που δεν τα έχουν ανάγκη, προκύπτουν εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα η τελευταία επισκόπηση των δαπανών, απέδωσε το ποσό των 320 εκατ. ευρώ, με τα οποία χρηματοδοτήθηκε η αύξηση των επιδομάτων των παιδιών για το 2018, ώστε αντί για μειώσεις, να υπάρξουν αυξήσεις!
Η πρώτη απόφαση του Γιώργου Χουλιαράκη, προβλέπει το κλείσιμο λογαριασμών Φορέων της Κεντρικής Διοίκησης που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται η ανάγκη μείωσης των λογαριασμών του Ελληνικού Δημοσίου που τηρούνται στην Τράπεζα Ελλάδος, για τον εξορθολογισμό και την καλύτερη διαχείριση των διαθεσίμων του Ε.Δ. όπως επίσης και το γεγονός ότι ο σκοπός για τον οποίο συστάθηκαν οι λογαριασμοί έχει εκλείψει και έχουν μηδενικά υπόλοιπα.

Αφορά ξεχασμένους λογαριασμούς όλων υπουργείων της Βουλής, των επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά διαφόρων γραμματειών και φορέων.
Ο αριθμός τους είναι 7.222(!)