Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018

Έλεγχος για "μαύρο χρήμα" στις αγορές ακινήτων από το 2015

Στο μικροσκόπιο της Αρχής για την καταπολέμηση της διακίνησης του «μαύρου χρήματος»
μπαίνουν οι αγορές ακινήτων στην Ελλάδα από αλλοδαπούς, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία.
Στόχος της κίνησης αυτής είναι ο έλεγχος της διακίνησης «μαύρου» χρήματος μέσω των αγοραπωλησιών ακινήτων, οι οποίες είτε πραγματοποιούνται ελεύθερα είτε μέσω του προγράμματος Golden Visa.
Επίσης θα ελέγχονται εικονικές μεταβιβάσεις ακινήτων και ειδικά εκείνων που κοστίζουν ακριβώς 250.000 ευρώ και μεταβιβάζονται συχνά.
Ειδικότερα με έγγραφο της Αρχής καλούνται οι συμβολαιογράφοι όλης της χώρας, να αποστείλουν στοιχεία σχετικά με συμβόλαια αγοραπωλησίας ακινήτων με συμβαλλομένους αλλοδαπούς, εφόσον έχουν συντάξει τέτοια, από 1.1.2015 και μετά. Επίσης υποχρεούνται στο εξής να αποστέλλουν τα ίδια στοιχεία κάθε μήνα, εφόσον έχουν μεσολαβήσει σε μεταβιβάσεις ακινήτων, σε αλλοδαπούς πολίτες.
Δηλαδή, οι αγορές ακινήτων από αλλοδαπούς στο εξής μπαίνουν στο στόχαστρο της Αρχής και θα ελέγχονται.
Ειδικότερα, οι συμβολαιογράφοι θα πρέπει να συντάξουν άμεσα κατάλογο των σχετικών συμβολαίων, αναφέροντας τον αριθμό και την ημερομηνία κάθε συμβολαίου, τα ονόματα των συμβαλλομένων, των δικηγόρων και μεσιτών που ενεπλάκησαν στη σύμβαση, καθώς και την αξία του πωληθέντος ακινήτου, και να τον αποστείλουν στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου, για τη δημιουργία σχετικού καταλόγου, ο οποίος θα αποσταλεί στην Αρχή.
Το έγγραφο
Το έγγραφο που εστάλη στις 8 Μαρτίου στους συμβολαιογραφικούς συλλόγους αναφέρει:
«Σε εφαρμογή του υπ’ αριθμόν πρωτ. 442/23-1-2018 εγγράφου της Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (άρθρ. 7 Ν. 3691/2008), το οποίο απεστάλη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και κοινοποιήθηκε στους συμβολαιογράφους με την υπ’ αριθμόν 6/2018 εγκύκλιο της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος και σε συνδυασμό με την υπ΄ αρ. πρωτ. 76/8.3.2018 ανακοίνωση ομοίως της Συντονιστικής, καλούνται όλοι οι συμβολαιογράφοι να αποστείλουν στοιχεία σχετικά με συμβόλαια αγοραπωλησίας ακινήτων με συμβαλλομένους αλλοδαπούς, εφόσον έχουν συντάξει τέτοια, από 1.1.2015 και μετά, υποχρέωση η οποία θα επαναλαμβάνεται κάθε μήνα.
Ειδικότερα, πρέπει να συντάξουν άμεσα κατάλογο των σχετικών συμβολαίων, αναφέροντας τον αριθμό και την ημερομηνία κάθε συμβολαίου, τα ονόματα των συμβαλλομένων, των δικηγόρων και μεσιτών που ενεπλάκησαν στη σύμβαση, καθώς και την αξία του πωληθέντος ακινήτου, και να τον αποστείλουν στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου, για τη δημιουργία σχετικού καταλόγου».
Στο μικροσκόπιο και η «Χρυσή Βίζα»
Μεταξύ άλλων θα ελεγχθούν και οι αγορές ακινήτων μέσω του προγράμματος Χρυσή Βίζα, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων:
• Ελάχιστη επένδυση 250.000 ευρώ για αγορά ακινήτου.
• Οι επενδυτές κατοχυρώνουν το δικαίωμα για μόνιμη άδεια παραμονής, αλλά και ιθαγένεια. Η αίτηση για ιθαγένεια μπορεί να κατατεθεί έπειτα από επτά χρόνια διατήρησης της άδειας παραμονής.
• Άδεια παραμονής μπορούν να εξασφαλίσουν όλα τα μέλη της οικογένειας (σύζυγος και παιδιά μέχρι 21 ετών), τους γονείς τους και τους γονείς του / της συζύγου. Ακόμα και μετά τα 21 τους χρόνια, τα παιδιά μπορούν να λάβουν παράταση της άδειας παραμονής για τρία χρόνια.
• Οι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να μεταβιβάσουν το ακίνητό τους σε άλλο ξένο υπήκοο μαζί με την άδεια παραμονής. Μάλιστα, δεν υπάρχει ελάχιστος χρόνος διατήρησης του ακινήτου στην κατοχή τους πριν το μεταβιβάσουν.
• Δεν είναι απαραίτητο για τον αγοραστή του ακινήτου ή για τα μέλη της οικογένειάς του να μένουν στην Ελλάδα προκειμένου να διατηρήσουν τις άδειες παραμονής.
• Οι κάτοχοι των αδειών παραμονής μπορούν να ταξιδεύουν ελεύθερα στα υπόλοιπα κράτη – μέλη της ζώνης Schengen. Μπορούν να ταξιδεύουν κατευθείαν από τις χώρες που κατοικούν, χωρίς προηγουμένως να περάσουν από την Ελλάδα.
• Αν κάποιος επενδυτής θέλει να πραγματοποιήσει μια αγορά ακινήτου στην Ελλάδα με έναν φίλο ή συγγενή δευτέρου βαθμού, κ.λπ., για να αποκτήσει τα δικαιώματα της «Χρυσή Βίζα» πρέπει ο κάθε ένας να δαπανήσει τουλάχιστον 250.000 ευρώ στο ίδιο ακίνητο.
Μέχρι τον περασμένο Νοέμβριο που υπάρχουν στοιχεία, οι αλλοδαποί που απέκτησαν ακίνητα μέσω της «χρυσής βίζας» ανέρχονται σε 2.170. Ειδικότερα, το 2013 δόθηκαν 16 άδειες, το 2014 δόθηκαν 435,  940 το 2015, 1.522 το 2016. Στο 11μηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2017 χορηγηθήκαν ακόμη 648 «Χρυσές Βίζες».


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου