Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018

Αγ. Θεόδωροι-Συλλέγονται Υπογραφές για ενημέρωση των κατοίκων σχετικά με την άφιξη των προσφύγων

Ξεκινά αύριο η συλλογή υπογραφών από τους κατοίκους των Αγίων Θεοδώρων προκειμένου
υποβληθεί επιστολή σύμφωνα με την οποία αιτείται η σύγκληση Δημοτικού Συμβούλου με θέμα την ενημέρωση τους σχετικά με την άφιξη των προσφύγων.


Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
με την παρούσα και δυνάμει του άρθρου 67 παρ. 12 του νόμου 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του νόμου 4555/2018 και συμφώνως του άρθρου 5 παρ. 6 του κανονισμού λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου, αιτούμε την άμεση σύγκλιση Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο να λάβει χώρα στους Αγίους Θεοδώρους, με μοναδικό θέμα την ενημέρωση των πολιτών επί των εξελίξεων καθώς και των μέτρων που απαιτούνται σχετικά με την πρόσφατη εγκατάσταση προσφύγων / μεταναστών σε ξενοδοχειακή δομή της πόλη μας. Επιπλέον παρακαλείσθε όπως στο εν λόγω συμβούλιο κληθούν να τοποθετηθούν οι νυν βουλευτές του νομού, καθώς επίσης και όσοι έχουν εκφράσει την επιθυμία τους να συμμετάσχουν στις επικείμενες Εθνικές και Δημοτικές εκλογές.

2.    Αιτείται ληφθεί υπόψη μετά την ενημέρωση και τις διαβεβαιώσεις τόσο του Γ.Γ. μετανάστευσης όσο και των κυβερνητικών βουλευτών περί της αιφνίδιας και απροειδοποίητης μεταφοράς αλλά όσο και των συνθηκών εγκατάστασης και διαμονής των μεταναστών / προσφύγων στους Αγίους Θεοδώρους, όχι μόνο πειστικές δεν υπήρξαν αλλά όπως προκύπτει εκ της καθημερινότητας δεν είναι αληθείς.

3.    Σας γνωρίζουμε, ότι στην τοπική κοινωνία επικρατεί έντονη ανησυχία και αγωνία, που πηγάζει από αναπάντητα ερωτήματα τα οποία ήδη δημιουργούν προβλήματα και ενδεχομένως σε βάθος χρόνου να δημιουργήσουν περισσότερα και στα οποία απαιτούμε όχι μόνο μια απλή προφορική τοποθέτηση, αλλά να υπογραφεί στο τέλος της συνεδρίασης από τους αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης και τους βουλευτές του νομού το παρόν κείμενο καθώς επίσης και κειμένου δέσμευσης με χρονοδιάγραμμα ενεργειών και τρόπους αντιμετώπιση των προβλημάτων.

4.    Κατόπιν των ανωτέρω και προκείμενου διασαφηνισθεί η “αόριστη έννοια προβλήματα” για τυχόν κακοπροαίρετους, σας παραθέτουμε τα ακόλουθα:

    α.    Πως εξασφαλίζεται η μη αλλοίωση του τοπικού πληθυσμού, καθόσον δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη ποσόστωση που συμφωνήθηκε από τον κ. Δήμαρχο με τους υπόλοιπους Δημάρχους στην ΚΕΔΕ? Ληφθεί υπόψη ότι με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης οι μετανάστες / πρόσφυγες θα αποτελούν το 10% του πληθυσμού της πόλης.  Γιατί δεν προτάθηκε από την δημοτική αρχή η αναλογική διασπορά τους στα υπόλοιπα δημοτικά διαμερίσματα?

    β.    Με ποια κριτήρια επελέγησαν οι μετανάστες / πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν στην πόλη?
        (1).    Είναι μετανάστες ή πρόσφυγες?
        (2).    Έχουν λάβει πολιτικό άσυλο?
        (3).    Έχει γίνει έλεγχος αν εμπεριέχονται τυχόν κακοποιά στοιχεία ανάμεσά τους?
        (4).    Έχουν ελεγχθεί οι τυχόν άδειες παραμονής?
        (5).    Βρίσκεται στη διάθεση της αστυνομίας ονομαστικός κατάλογος?
        (5).    Κατά την άφιξή τους έγινε ο προβλεπόμενος έλεγχος αποσκευών?

    γ.    Ποιοί και με πιο τρόπο έκαναν τις συνεννοήσεις με τον υπεύθυνο του ξενοδοχείου ερήμην της τοπικής κοινωνίας και της δημοτικής αρχής, καθώς μέχρι την άφιξή τους όλοι οι εμπλεκόμενοι διαβεβαίωναν για το αντίθετο?

    δ.    Με ποιο τρόπο θα εξασφαλισθεί η ασφάλεια των κατοίκων αφού στην πόλη υφίσταται αστυνομικό τμήμα υποστελεχωμένο που δεν μπορεί παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του προσωπικού του να καλύψει ούτε τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας με  την εγκληματικότητα να γνωρίζει μεγάλη “άνθηση”? Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι σε περιστατικό που έλαβε χώρα την Κυριακή 200 μέτρα από το Α.Τ. ο χρόνος απόκρισης της αστυνομίας ήταν 33 λεπτά.

ε.    Πως εξασφαλίζεται η υγειονομική τους περίθαλψή, αφού η δήλωση του Γ.Γ. μετανάστευσης για ύπαρξη ιατρών στο χώρο φιλοξενίας δεν αληθεύει, καθώς για τις υγειονομικές τους ανάγκες απευθύνονται στο υφιστάμενο ιατρικό κέντρο το οποίο υπολειτουργεί εδώ και χρόνια και δεν μπορεί να καλύψει ούτε τις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού?

    στ.    Τα παιδιά των προσφύγων / μεταναστών θα παραμείνουν αμόρφωτα ή θα ενταχθούν στα σχολεία της πόλης;

    ζ.    Ποια θα είναι η ημερομηνία αποχώρησής τους? Θα αντικατασταθούν από έτερους μόλις ολοκληρωθεί ο χρόνος παραμονής τους?

    η.    Πως εξασφαλίζεται ότι δεν θα φιλοξενηθούν επιπλέον άτομα σε άλλες ξενοδοχειακές δομές της πόλης?

    θ.    Ελέγχθηκε από τους αρμόδιους φορείς του δήμου ή της περιφέρειας αν διασφαλίζεται η αξιοπρεπής διαμονή τους και αν έχουν προβλεφθεί τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής ?

    ι.    Για ποιο λόγο διατηρείται κλειστή η κύρια είσοδος-έξοδος του ξενοδοχείου  η οποία βρίσκεται στην ΠΟΕΑΚ και θα επέτρεπε την ευκολότερη πρόσβαση των φιλοξενούμενων σε Super Market και σε άλλες δομές της πόλης και τους επιτρέπεται η μετακίνησή τους μόνο από την πίσω πλευρά του ξενοδοχείου? Θέλουν κάποιοι να τους κρύψουν?

5.    Επιπλέον των ανωτέρω επιθυμούμε να γνωρίσουμε σε όλους ότι, οι κάτοικοι των Αγίων Θεοδώρων, ήταν, είναι και θα είναι πάντα αληθινοί αλληλέγγυοι σε όσους έχουν την ανάγκη τους, αδιαφορώντας όπως έχουν αποδείξει και στο παρελθόν για το χρώμα του δέρματος, τη γλώσσα ή τη θρησκεία όποιου έχει ανάγκη. Δεν πρόκειται όμως να ενεχυριάσουν το μέλλον των παιδιών τους για πολιτικές ή άλλες σκοπιμότητες. Ας αναλάβει ο καθένας το μερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί και ας  πάψουν επιτέλους κάποιοι να προτάσσουν το προσωπικού τους συμφέρον πάνω από το συμφέρον της τοπικής κοινωνίας.

6.    Συνημμένα αποστέλλονται οι συλλεχθείσες υπογραφές των κατοίκων για την υποβολή του αιτήματος παραγράφου 1 της παρούσης, οι οποίες απαιτείται να διαχειριστούν σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, τα παρεχόμενα σε αυτό το έντυπο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα τίθενται μόνο στη διάθεση των αρμοδίων αρχών για την επαλήθευση και την πιστοποίηση του αριθμού εγκύρου δηλώσεων υποστήριξης που ελήφθησαν για την παρούσα επιστολή και, εάν χρειάζεται, θα τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας για σκοπούς δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών. Τα υποκείμενα των δεδομένων δικαιούνται να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα τους. Όλες οι δηλώσεις υποστήριξης θα καταστρέφονται το αργότερο 18 μήνες από την ημερομηνία καταχώρησης της παρούσης ή, στην περίπτωση διοικητικών ή δικαστικών διαδικασιών, το αργότερο μία εβδομάδα από ημερομηνία ολοκλήρωσης των ανωτέρω διαδικασιών.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου