• Στο φορολογητέο εισόδημα από μισθούς μιας εργαζόμενης σε ιδιωτική εταιρεία προστέθηκε το ποσό των 4.084,64 ευρώ ως επιπλέον μισθός με αποτέλεσμα στο εκκαθαριστικό της φορολογικής της δήλωσης να προκύψει χρεωστικό ποσό φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης συνολικού ύψους 2.165,88 ευρώ.
  • Στο φορολογητέο εισόδημα από μισθούς ενός εργαζόμενου σε ιδιωτική εταιρεία προστέθηκε το ποσό των 2.747,66 ευρώ ως επιπλέον μισθός με αποτέλεσμα στο εκκαθαριστικό της φορολογικής του δήλωσης να προκύψει χρεωστικό ποσό φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης συνολικού ύψους 2.229,13 ευρώ.
  • Στο φορολογητέο εισόδημα από μισθούς μιας άλλης ιδιωτικής υπαλλήλου προστέθηκε το ποσό των 2.001,91 ευρώ ως επιπλέον εισόδημα από μισθούς, με αποτέλεσμα στο εκκαθαριστικό της φορολογικής της δήλωσης να προκύψει χρεωστικό ποσό φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης συνολικού ύψους 1.136,21 ευρώ.
  • Στο φορολογητέο εισόδημα από μισθούς μιας άλλης εργαζόμενης προστέθηκε το ποσό των 3.752,88 ευρώ ως επιπλέον εισόδημα από μισθούς, με αποτέλεσμα στο εκκαθαριστικό της φορολογικής της δήλωσης να προκύψει χρεωστικό ποσό φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης συνολικού ύψους 594,79 ευρώ.
  • Στο φορολογητέο εισόδημα από μισθούς μιας άλλης ιδιωτικής υπαλλήλου προστέθηκε το ποσό των 3.752,88 ευρώ ως επιπλέον εισόδημα από μισθούς με αποτέλεσμα στο εκκαθαριστικό της φορολογικής της δήλωσης να προκύψει χρεωστικό ποσό φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης συνολικού ύψους 1.918,12 ευρώ.
  •     Κίνδυνος καιφέτος για χρήση αυτοκινήτων άνω των 12.000 ευρώ  Ο ίδιος κίνδυνος υπερφορολόγησης ελλοχεύει και φέτος για όσους εργαζόμενους χρησιμοποίησαν εταιρικά ΙΧ με λιανική τιμή προ φόρων μεγαλύτερη των 12.000 ευρώ, καθώς στις περιπτώσεις αυτές η χρήση των αυτοκινήτων ακόμη κι αν έγινε με αποκλειστικό σκοπό την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των εργοδοτριών εταιρειών θεωρείται, με βάση το επίμαχο άρθρο 99 του ν. 4446/2016, ως παροχή σε είδος που φορολογείται ως επιπλέον εισόδημα από μισθωτή εργασία, αφού προηγουμένως προστεθεί στα λοιπά εισοδήματα από μισθούς που καταβλήθηκαν σε χρήμα στον εργαζόμενο.

     naftemporiki